СТАТУТ

учнівської організації “Еврика”

Нововолинської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 7

Загальні положення

1. Учнівська організація “Еврика” створена на добровільних засадах самодіяльним об’єднанням дітей.

2. У своїй діяльності організація керується нормативно-правовими актами: Конституцією України, Всесвітньою декларацією прав дитини, Законами України “Про освіту”, “Про громадські організації”, статутом школи.

3. Основною метою діяльності організації є залучення учнів школи до проведення навчального та виховного процесу, виховання національної свідомості, соціально-активної особистості.


Основні завдання органів учнівського самоврядування

1. Підготовка та проведення конкурсів, творчих звітів, змагань.

2. Забезпечення порядку у школі, організація чергування в закладі, у класах.

3. Організація дозвілля на перервах.

4. Проведення загальношкільних зборів, конференцій, виставок.

5. Організація і збереження шкільного майна.

6. Організація роботи із благоустрою території школи.

7. Утвердження здорового способу життя.


Органи управління учнівського самоврядування, їхні права та обов’язки

1. Вищим органом учнівського самоврядування є учнівська конференція, яка скликається 1 раз на рік.

2. Функції керування учнівським самоврядуванням виконує сесія учнівської ради, яка скликається щомісяця в класних колективах (учнівські збори), у мікрогрупах (засідання центрів).

3. Виконавчим демократичним органом самоуправління учнів школи є учнівська рада “Лідер”, яка обирається на початку навчального року (терміном на 1 рік) відкритим голосуванням на загальношкільних учнівських зборах.

4. Учнівська рада об’єднує 8 центрів: навчання, дисципліни і порядку, при якому працює загін ЮДМ, організації дозвілля, прес-центр, суспільно-корисної діяльності, спортивно-оздоровчий, туристсько-краєзнавчий, “Друзі малюків”. Кожен центр має голову, заступників та консультантів із числа вчителів.

5. Староста класного колективу обирається загальними класними зборами з числа учнів-лідерів класу. Зі старост класів формується старостат.

6. Форми діяльності центрів визначаються на засіданнях учнівської ради.


Учнівська рада:

· бере участь у складанні річного плану роботи школи;

· координує роботу класів, доводить до їх відома конкретні завдання;

· контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;

· організовує пошукову роботу;

· контролює відвідування уроків, навчання та поведінку учнів;

· організовує і контролює чергування по школі;

· бере участь в організації невідкладної допомоги учням з низьким рівнем успішності;

· проводить заходи з розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров’я, пропаганди здорового способу життя;

· організовує роботу центрів, малих ініціативних груп, учнівських об’єднань за інтересами;

· співпрацює зі старостатом.

2. Старостат:

· звітує про результати навчально-виховної роботи на класних зборах, засіданнях старостату та учнівської ради школи;

· забезпечує безпосередній зв’язок між учнівською радою, колективом класу та класним керівником (доводить до їх відома плани, завдання, рішення учнівської ради, центрів самоврядування).


Вибори учнівської ради


1. Президент учнівської ради обирається учнями 8-11 класів школи на загальношкільних зборах на початку навчального року терміном на 1 рік (відкритим голосуванням).

2. За тиждень до виборів Президента учнівської ради організовує свою роботу виборча комісія, яка складається з представників (по 1 від кожного класу).

3. Клас, група учнів, окремі учні висувають кандидатури на посади Президента учнівської ради та його заступника. Ці кандидатури реєструються і доводяться до відома учнів.

4. Виборча комісія готує бюлетні для голосування, оголошує дату проведення виборів.

5. Після голосування виборча комісія підбиває підсумки виборів і доводить їх до відома учнів школи.

6. Кандидат вважається обраним, якщо за нього проголосувала найбільша кількість учнів.

7. Заступника, голів центрів обирають на засіданні учнівської ради більшістю голосів на альтернативній основі.


Структура учнівської ради

Центр навчання

Членами центру навчання є представники кожного класу, які відповідають за організацію навчання в своїх класах.

Центр навчання працює над:

· вивченням питання щодо покращення навчально-виховного процесу в школі;
· наданням допомоги, в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки;
· визначенням кращих учнів школи, їх активної участі у шкільних та позашкільних заходах;
· виконанням домашніх завдань, веденням щоденників;
· залученням учнів в гуртки.

Центр дисципліни і порядку

До цього центру входять учні всіх класів, які відповідать за дисципліну та порядок.

До їхніх обов’язків входять:

· тримати на чіткому контролі стан відвідування учнями школи, спізнення на уроки, зовнішній вигляд учнів;
· чітко знати всіх учнів, які схильні до правопорушень, які стоять на внутрішкільному обліку та на обліку в КМСН;
· здійснювати пропаганду основних норм культури поведінки;
· організовувати та проводити тижні правових знань.
При цьому центрі працює загін ЮДМ, куди входять учні, які мають бажання допомагати учнівській організації у наведенні порядку з дисципліною учнів. Загін ЮДМ систематично проводить рейд-перевірки: “Твій зовнішній вигляд”, “Урок”, “Димок”.

Центр організації дозвілля

Членами цього центру є представники кожного класу, які відповідать за культурно- масову роботу в своїх класах.

Центр організації дозвілля:

· сприяє розвитку талантів, організації цікавого і змістовного відпочинку;

· організовує та проводить різноманітні конкурси, виставки, вечори відпочинку, дискотеки тощо;

· вивчає побажання учнів щодо організації проведення конкурсів і свят, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці культурно-масових заходів.

/Files/images/uchnvske_samovryaduvannya/центр дозвілля 1.jpg /Files/images/uchnvske_samovryaduvannya/центр дозвілля3.jpg /Files/images/uchnvske_samovryaduvannya/центр дозвілля4.jpg /Files/images/uchnvske_samovryaduvannya/центр дозвілля5.jpg /Files/images/uchnvske_samovryaduvannya/центр дозвілля7.jpg

Прес-центр:

· інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються в школі, різними засобами інформації (газета, рекламні оголошення);

· організовує та здійснює художнє оформлення шкільного інтер’єру, готує інформацію з різних питань, висвітлює цікаві шкільні традиції.

/Files/images/uchnvske_samovryaduvannya/Рисунок1.jpg /Files/images/uchnvske_samovryaduvannya/Рисунок2.jpg/Files/images/uchnvske_samovryaduvannya/Рисунок3.jpg /Files/images/uchnvske_samovryaduvannya/Рисунок4.jpg

Центр суспільно-корисної діяльності:

· проводить у школі профорієнтаційну роботу, виховує в учнів інтерес та повагу до майбутньої професії;

· формує в учнів готовність жити й діяти за принципами гуманізму, милосердя, людяності;

· охороняє навколишнє середовище, дбає про збереження шкільного майна;

· організовує трудові операції, десанти.

/Files/images/uchnvske_samovryaduvannya/сусп.корисна праця 2.jpg /Files/images/uchnvske_samovryaduvannya/сусп.корисна праця 1.jpg

Спортивно-оздоровчий центр

Членами цього центру є фізорги всіх класів.

Спортивно-оздоровчий центр:

· пропагує здоровий спосіб життя;

· залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;

· організовує загальношкільні спортивно-оздоровчі заходи;

· залучає учнів до занять у спортивних секціях.

/Files/images/uchnvske_samovryaduvannya/спортцентр 1.jpg /Files/images/uchnvske_samovryaduvannya/спортцентр 2.jpg /Files/images/uchnvske_samovryaduvannya/спортцентр 3.jpg /Files/images/uchnvske_samovryaduvannya/спортцентр 4.jpg/Files/images/uchnvske_samovryaduvannya/спортцентр5.jpg/Files/images/uchnvske_samovryaduvannya/спортцентр 6.jpg

Туристсько-краєзнавчий центр:

· веде пошукову роботу, збирає народознавчі матеріали, вивчає традиції та звичаї українського народу;

· вивчає природу рідного краю;

· бере участь у створенні народознавчого музею;

· досліджує маловідомі героїчні й трагічні сторінки історії свого краю, розширює знання учнів із цих питань.


/Files/images/DSC_0794.JPG /Files/images/DSC_0761.JPG /Files/images/026.jpg /Files/images/07.jpg /Files/images/011.jpg


При учнівській раді діє центр по роботі з молодшими школярами, що проводить гру-подорож “Разом із мандрівниками” для учнів початкових класів.

/Files/images/uchnvske_samovryaduvannya/Рисунок6.jpg /Files/images/uchnvske_samovryaduvannya/Рисунок8.jpg /Files/images/uchnvske_samovryaduvannya/Рисунок9.jpg

Члени організації

1. Членом учнівської організації може бути молодь віком від 10 років, що визнають статут організації, діють в інтересах втілення в життя його завдань. Член організації може вибувати з організації за власним бажанням.

2. Члени учнівської організації мають право:

· обирати і бути обраним до керівних органів учнівської ради;
· вносити пропозиції і зауваження, що стосуються діяльності організації, брати участь у їх обговоренні;
· брати участь у всіх заходах, які проводяться організацією.

3. Члени організації зобов’язані дотримуватися вимог Статуту.


Виключення з організації

1. Член організації може бути виключений із організації:

· у випадку порушення правил для учнів і не реагування на зауваження;
· несистематичного і недобросовісного виконання покладених на нього обов’язків;
· переходу до іншої школи.

2. До Статуту організації можуть вноситися корективи та доповнення.

Кiлькiсть переглядiв: 1524

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.